Nl

En / Denotativna aliteracija

  • Kategorija Nl 2022

Naslov članka 'indikativne aliteracije' mora sadržavati identične ikone inicijacije u naslovu tropa koji je na odgovarajući način primijenio troper, gdje riječi…

Nl / Pun

  • Kategorija Nl 2022

Igra riječi (ponekad nazvana 'puna riječi') je upotreba riječi koja ima dva značenja kako bi se našalila na temelju tog dvostrukog...

Nl / Kvaliteta krajnje razočaravajuća

  • Kategorija Nl 2022

Kvalitativni krajnje razočaravajući trop koji se koristi u popularnoj kulturi. Nemojmo se tucati po grmu. Ovo je članak o riječi maca (također se zove…

Nl / Ho La Di Gay

  • Kategorija Nl 2022

Ho La Di Gay trop koji se koristi u popularnoj kulturi. Trenuci radnje, razgovori između likova, njihovo ponašanje i slično samo što obožavatelji serije…