Iznenađujuće Realističan Ishod

Iznenađujuće realističan ishod / Tri mogu čuvati tajnu

Tri mogu čuvati tajnu Usprkos Mabelinom širokom spektru talenata, njezina ovisnost o tome da je Dipper njen Cloudcuckoolander's Minder znači da je život…